top of page
248 prelucrat.jpg
246 prelucrat.jpg
24.jpg
271  prelucrat.jpg

TOM

 

Tom is Vietnam war veteran. „Alcohol, that made me lose everything. I have no family by now”. „There are some shelters over here (in Berkeley), but they are all full. And all are temporary. But here is a lot of good and diverse food for homeless people.” „This is my horse (showing at his bicycle). Here are a lot of nice people”.

 

TOM

 

Tom e veteran al războiului din Vietnam. Alcoolul, iată ce l-a făcut să piardă totul. „Nu mai am familie acum”. Există cîteva adăposturi pe aici (în Berkeley), dar ele sînt pline. Şi toate sînt temporare. Dar aici este o mulţine de mîncare, bună şi diversă, pentru persoane fără adăpost. „Acesta e calul meu (arătînd spre bicicleta sa)”. Aici sînt mulţi oameni cum se cade.

 

bottom of page