top of page
0085  prelucrat_3.jpg
0085  prelucrat_1.jpg
0085  prelucrat_2.jpg
27.jpg
26.jpg

ROY

 

I am in Berkeley since the 1970s. It was a nice, liberal atmosphere, very politically active, a struggle between right and left going on here. First I was in Michigan, then after graduating the school, I worked and started migrating around and moved to Colorado. It was warmer than in Michigan. Then I got away to California, as I had a little more experience in work. I worked in different temporary work places on the campus. When I came in 1973, I also was student in Medication program.

I became attached to marijuana because I had a medical need for that. In the 1970s it was not allowed to smoke marijuana. Eventually it became legalized medically and I participated in some of the legalization efforts. Now two states or more legalized it for recreational purposes for adults. I was living pretty well in Colorado, then I experienced homelessness, but I had a vehicle and I could stay in this. Then I came in California and I got in trouble with marijuana. I lost my car. I had my last car in 1993-94. In Colorado it was easier to get temporary work like helping to building houses. In California, it’s different.

I’ve been pretty much homeless. In some places you are paid money so you are getting off. Some give you money to disappear. It is much more chaotic here, in the Far West, than on the East coast. There is easier to subsist without somebody mistreating you. Here are more groups of people that are not unified and unionized, as they are on the East Coast. In the West Coast there are conflicting ethnic groups. But eventually I think they became more harmonized.

Services are good here in Berkeley, if you are homeless. And they do have good services in San Francisco too. In the Civic Center there is an office called „Homeless connections” where they tell you about services for homeless. Here too, the Homeless action center, the Homeless drop-in. There are also medical services, a bit scattered, but they can help getting on, if you have a problem. I don’t have medical insurance. I have to go back and make another attempt to get an insurance. I will probably move to other counties, that seem to be much more successful to provide homeless people with medical insurances.

I also work for Street Spirit journal but it is not actually a real job, since I don’t get a minimum wage for it. It provides me some money to get important things I need. I also try to get a job, but few people are willing to hire somebody who has to stop suddenly, because of medical problems. It is not a very hard work. I distribute this and I hand out flyers and I tell them what it is about. It is always in the same ideology, not trying to instigate to any kind of class war or street violence. The work here also qualifies you for more assistance.

ROY

 

Eu sunt în Berkeley din 1970. Era o atmosferă plăcută, liberală, foarte activă din punct de vedere politic, se ducea o luptă între dreapta și stânga. La început am locuit în Michigan, apoi, după absolvirea școlii, am lucrat și am început migrarea: m-am mutat în Colorado. Acolo era mai cald decât în ​​Michigan. Apoi am plecat în California, atunci aveam şi un pic mai multă experiență de muncă. Am lucrat în diferite locuri de muncă temporare în campus. Când am venit în 1973, am fost, de asemenea, şi student la programul de medicaţie.

Am devenit dependent de marijuana pentru că la început am avut o necesitate medicală de a folosi. În anii 1970 nu era permis să fumezi marijuana. În cele din urmă a fost legalizată în scopuri medicale și eu însumi am participat la aceste eforturi de legalizare. Acum, două sau mai multe state au legalizat marijuana în scopuri recreative pentru adulți. Am avut o viață destul de bună în Colorado, dar am început prima mea experienţă de persoană fără adăpost. Am avut totuşi un vehicul și am putut sta în el. Apoi am venit în California și am avut probleme cu marijuana. Mi-am pierdut şi mașina. Am avut ultima mea mașină în 1993-1994. În Colorado a fost mai ușor să obţii un loc de muncă temporară, ca ajutor la construirea caselor sau altceva. În California, e diferit.

Am fost destul de mult fără adăpost. In unele locuri eram plătit ca să ies. Unii vă dau bani ca să dispari. Este mult mai haotic aici, în vest, decât pe coasta de est. Acolo e mai uşor să supravieţuieşti fără să fii maltratat. Aici însă sunt mai multe grupuri de persoane care nu sunt unite și solidarizate în sindicate, aşa ca pe Coasta de Est. Pe Coasta de Vest există grupuri etnice în conflict. Dar până la urmă cred că ele au devenit mai armonizate.

Serviciile sunt bune aici, în Berkeley, pentru persoane fără adăpost. Au de asemenea servicii bune şi la San Francisco. La SF, în Centrul Civic există un birou numit „Conexiuni fără adăpost”, unde dau informaţii despre servicii pentru persoanele fără adăpost. Aici la fel, există un centru de acțiune pentru persoane fără adăpost, un centru de noapte pentru persoane fără adăpost. Există şi servicii medicale, deşi un pic răzleţite, dar ele te pot ajuta să te descurci, dacă ai vreo problemă. Nu am asigurare medicală. Trebuie să mă mai duc o dată acolo și să mai fac o încercare de a obține asigurare. Mă voi duce, probabil, în alte județe, care par a fi mult mai deschise de a oferi asigurare medicală persoanelor fără adăpost.

De asemenea, mai lucrez şi pentru revista Street Spirit, dar nu este de fapt un loc de muncă adevărat, din moment ce nu primesc un salariu minim pentru aceasta. Pot cîştiga niște bani pentru a obține lucruri importante de care am nevoie. De asemenea, voi încerca să obțin un loc de muncă, dar puțini oameni sunt dornici să angajeze pe cineva care ar putea brusc să se oprească, din cauza unor probleme medicale. Aceasta nu este o muncă foarte grea. Distribui ziarul, împart pliante și le spun despre ce este vorba [în ultimul număr]. Avem întotdeauna aceeași ideologie, el nu încearcă să instige pe nimeni la nici un fel de război de clasă sau violență de stradă. Lucrul aici, de asemenea, te califică pentru mai multă asistență.

 

bottom of page