top of page
Andrew
Andrew
Andrew
Andrew

ANDREW

 

Andrew (Andy) fully assumes his homelessness. Moreover, he states that homelessness is for him a fascinating experience. Yet he does not overloook the real problems: drugs, alcohol addiction, de-institutinalization of psychiatric patients, war veterans, forced evictions... Andy worked as volunteer to help other homeless.

California, and especially Berkeley, is an „inviting place” for homeless people, as he put it. In fact, „California is like a dream for a lot of people from the rest of the country... It’s seen like an advertising card: palm trees, beaches. Even for my parents... So people come and try, but economy is different.”

He studied forestry and worked in various governmental forestry agencies. But he lost his job, then his leg, his home... His brother helped him for a while, but, as Andy was not able to earn some money, the brother eventually kicked him out.

He continues to be passionate by trees. He may talk for hours about a tree.

ANDREW

 

Andrew (Andy) îşi asumă fără rezerve statutul său de „homeless”. Povesteşte amănunţit şi sistematic despre resursele destinate persoanelor fără adăpost şi despre problemele cu care se confruntă. Zice că a fi „homeless” este pentru el o experienţă fascinantă. Totuşi îşi dă seama de probleme reale cu care se confruntă oamenii fără adăpost (în SUA): dependenţa de droguri şi alcool, dezinstituţionalizarea pacienţilor psihiatrici, veteranii de război, evacuările forţate... A lucrat ca voluntar pentru a ajuta alte persoane fără adăpost.

California, şi mai ales Berkeley, pare un „loc primitor” pentru oameni fără adăpost. De fapt, „California este ca un vis pentru americanii din restul ţării. A fost ca o imagine de publicitate: palmieri, soare, plaje...  Chiar şi pentru părinţii mei. Şi deci ei vin şi îşi încearcă norocul aici, dar economia funcţionează diferit.”

Are studii de silvicultură. A lucrat în diverse agenţii guvernamentale de silvicultură. Dar un accident l-a făcut să-şi piardă lucrul, casa, apoi piciorul... Fratele l-a ajutat o vreme, dar, aşa cum nu era în stare să cîştige ceva bani, a sfîrşit prin a-l da afară.

Continuă să fie pasionat de copaci. Poate vorbi ore întregi despre un copac. 

 

bottom of page